لیزری
مواد مصرفی فكس لیزری (تونر/درام كارتریج) بسیار مقرون به صرفه بوده و دارای ماندگاری كیفیت بالایی است.