× جستجو در مادیران ...

فرم اولیه درخواست نمایندگی
پر کردن موارد ستاره دار () الزامی است.
اطلاعات فردی
(جهت ارائه خدمات پس از فروش)
اطلاعات شرکت/موسسه
(نام رسمی ثبتی و شناخته شده)
(تمام وقت)
(تمام وقت)
(به سال)
مشخصات مدیر مسئول
محل کار متقاضی
(E-mail)
مجوز ها
وضعیت مالکیت محل کار
(متر مربع)
اطلاعات عمومی
 
حداکثر اندازه مجاز برای ارسال فایل 2 مگابایت می باشد.
(تجهیزات، ابزار آلات و کامپیوتر)
(آموزشی و فنی)