شرایط اخذ نمایندگی
شرکت ثبت شده
شرکت ثبت شده
شرکت به ثبت رسیده در روزنامه رسمی با ارائه کد اقتصادی (اشخاص حقوقی)
عضویت در اتحادیه صنفی
عضویت در اتحادیه صنفی
عضویت در اتحادیه صنفی مرتبط با نمایندگی مجاز خدمات با ارائه جواز کسب معتبر (اشخاص حقیقی)
تخصص
تخصص
تجربه کافی در ارائه خدمات پس از فروش کالای مرتبط
آزمون فنی
آزمون فنی
موفقیت در آزمون فنی
مالکیت
مالکیت
(سر قفلی) یا اجاره بلند مدت مغازه یا دفتر کار در شهر
تعمیرگاه مناسب
تعمیرگاه مناسب
دارا بودن تعمیرگاه مناسب، امکانات و تجهیزات سرویس، تعمیر و نگهداری دستگاههای مرتبط: انواع دستگاههای تست و اندازه گیری و ...
داشتن کارمند اداری
داشتن کارمند اداری
با حداقل مدرک دیپلم و مسلط به امور اداری و کامپیوتر (office)
تضامین مالی
تضامین مالی
ارائه تضامین مالی مورد نظر مادیران
دوره نمایندگی آزمایشی
دوره نمایندگی آزمایشی
موفقیت در طی دوره نمایندگی آزمایشی 6 ماهه جهت اخذ نمایندگی دائم مجاز خدمات