تعداد محصول: 1 موردفیلتر
|||مقایسه به ترتیب:
KC-A60SA/EA


5
مجهز به سیستم پلاسماكلاستر
جریان زیاد یونهای پلاسماكلاستر با چگالی 7000 یون در هر متر مكعب
مساحت پوشش دهنده 48 متر مربع
عمر فیلتر 10 سال