تعداد محصول: 15 موردفیلتر
|||مقایسه به ترتیب:
AR-X201


5
فتوكپی، چاپگر و اسكنر تمام رنگی سایز A3
سرعت كپی/چاپ در دقیقه 20cpm/20ppm
امكان نصب فیدر جانبی جهت تغذیه خودكار سند
ظرفیت كاغذ 350 برگ استاندارد و قابل افزایش تا 1850 برگ
AR-6020


5
فتوكپی، چاپگر و اسكنر تمام رنگی سایز A3
سرعت كپی / چاپ در دقیقه 20cpm/20ppm
امكان نصب فیدر جانبی 100برگی جهت تغذیه خودكار سند
ظرفیت كاغذ 350 برگ استاندارد و قابل افزایش تا 1850 برگ
AR-X201D


5
فتوكپی، چاپگر و اسكنر تمام رنگی سایز A3
سرعت كپی / چاپ در دقیقه 20cpm/20ppm
مجهز به واحد دوپلكس داخلی جهت چاپ دورو خودكار
امكان نصب فیدر جانبی جهت تغذیه خودكار سند
AR-M460NX


5
فتوكپی و چاپگر سایز A3
سرعت كپی و چاپ 46ppm/cpm
امكان چاپ در شبكه (استاندارد)
حداكثر سایز كاغذ A3
AR-6020D


5
فتوكپی، چاپگر و اسكنر تمام رنگی سایز A3
سرعت كپی / چاپ در دقیقه 20cpm/20ppm
مجهز به واحد دوپلكس داخلی جهت چاپ دورو خودكار
امكان نصب فیدر جانبی جهت تغذیه خودكار سند
AR-6020N


5
فتوكپی، چاپگر و اسكنر تمام رنگی سایز A3
سرعت كپی / چاپ در دقیقه 20cpm/20ppm
مجهز به واحد دوپلكس داخلی جهت كپی و چاپ دورو خودكار
امكان نصب فیدر جانبی 100برگی جهت تغذیه خودكار سند
AR-6023N


5
فتوكپی، چاپگر و اسكنر تمام رنگی سایز A3
سرعت كپی / چاپ در دقیقه 23cpm/23ppm
مجهز به واحد دوپلكس داخلی جهت كپی و چاپ دورو خودكار
امكان نصب فیدر جانبی 100برگی جهت تغذیه خودكار سند
AR-X311N


5
فتوكپی، چاپگر و اسكنر تمام رنگی سایز A3
سرعت كپی/چاپ در دقیقه 31cpm/ 31ppm
مجهز به واحد دوپلكس داخلی جهت چاپ دورو خودكار
امكان نصب فیدر جانبی جهت تغذیه خودكار سند