تعداد محصول: 6 موردفیلتر
|||مقایسه به ترتیب:
TRF-305WE


5
ظرفیت كل: 358 لیتر
نمودار مصرف انرژی A
سیستم نوفراست (بدون برفك)
سیستم گردش هوای چندگانه
XHR-B790D


5
ظرفیت كل: 520 لیتر
نمودار مصرف انرژی +A
سیستم نوفراست(بدون برفك)
محفظه چیلر (نگهداری تازه مواد غذایی)
XVR-B703SD


5
ظرفیت كل: 508 لیتر
نمودار مصرف انرژی +A
سیستم نوفراست(بدون برفك)
محفظه چیلر(نگهداری تازه مواد غذایی)
XVR-B702SD


5
ظرفیت كل: 389 لیتر
نمودار مصرف انرژی +A
سیستم نوفراست(بدون برفك)
محفظه چیلر(نگهداری تازه مواد غذایی)
XVR-B703D


5
سیستم نو فراست (بدون برفك)
محفظه چیلر(نگهداری تازه مواد غذایی)
گردش هوای چند گانه
سیستم انجماد سریع
XVR-B702D


5
سیستم نو فراست (بدون برفك)
محفظه چیلر(نگهداری تازه مواد غذایی)
گردش هوای چند گانه
سیستم انجماد سریع