تعداد محصول: 4 موردفیلتر
|||مقایسه به ترتیب:
XHR-T860D


5
ظرفیت كل: 560 لیتر
نمودار مصرف انرژی +A
دارای پنل الكتریكی LED
سیستم نوفراست(بدون برفك)
XVR-T701SD


5
ظرفیت كل: 478 لیتر
نمودار مصرف انرژی A
سیستم نوفراست(بدون برفك)
محفظه چیلر (نگهداری تازه مواد غذایی)
XVR-T701D


5
ظرفیت كل: 478 لیتر
نمودار مصرف انرژی A
سیستم نوفراست(بدون برفك)
محفظه چیلر(نگهداری تازه مواد غذایی)
XVR-T701


5
سیستم نو فراست (بدون برفك)
محفظه چیلر(نگهداری تازه مواد غذایی)
روشنایی داخلی LED
گردش هوای چند گانه