كارگاه‌های آموزشی

خدمات ماشینهای اداری ایران، پیشرو در برگزاری دوره های تخصصی تعمیرات ماشینهای اداری
خدمات ماشین های اداری ایران برای افزایش سطح اطلاعات و مهارت های فنی در سراسر کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی تعمیرات و آشنایی با ماشین های اداری جهت پرسنل داخلی و نمایندگان خدمات پس از فروش نموده است. ضرورت آموزش مستمر و به روز، در جهت ارائه سرویس و خدمات مطلوب تر به مشتریان ایجاب نموده که بخش آموزش خدمات ماشینهای اداری ایران با برنامه ریزی دقیق نسبت به آموزشهای مورد نیاز برای پرسنل داخلی و نمایندگان سراسر کشور اقدام نماید. به علت وجود مدرسین مجرب و زبده، آموزش های فنی مادیران در نوع خود بی نظیر و برتر هستند. در پایان دوره ها پس از برگزاری آزمون، مدرک پایان دوره از طرف خدمات به افراد شرکت کننده اعطا می شود.
 
     
Copyright © 1999-2016 Maadiran Group, Inc. All rights reserved.